Jouw reisverzekering

Vertrek gerust op reis, kies voor een reisverzekering! 

Wanneer je een reisverzekering afsluit, voorkom je onaangename situaties en blijf je niet zitten met een financiële kater.  Met een bijstandsverzekering en een annuleringsverzekering krijg je de support die je nodig hebt, voor, tijdens en na de reis!


Annulatieverzekering


Dekking - Annulatie
Dekking bij vooraf bestaande ziekte 100%
Dekking bij ziekte van jezelf of personen t.e.m. de tweede graad 100%
Dekking bij ongeval van jezelf of personen t.e.m. de tweede graad 100%
Dekking bij overlijden van jezelf of personen t.e.m. de tweede graad 100%
Dekking bij ontslag 100%
In geval van vervroegde terugkeer voor ernstige gedekte reden 100%
Compensatiereis bij vroegtijdig onderbreken van de reis om dringende redenen Tot € 10.000/ pers.
Premie
6,50% van de totale reissom

Reisbijstand & bagage (travel selection)


Dekking - Reisbijstand
Onbeperkte medische kosten in het buitenland 100%
Medische nabehandelingskosten in BeLux, na ongeval in het buitenland Tot €6.250/ pers.
Opsporings- & reddingskosten Tot €6.250/ pers.
Repatriëring bij ziekte, ongeval of overlijden 100%
Verblijfsverlenging of verblijfsverbetering op medisch voorschrift 100%
Bijstand van een naaste in geval van hospitalisatie in het buitenland van een minderjarige of alleen reizende 100%
Vervroegde terugkeer vanuit het buitenland wegens dringende reden Tot € 10.000/ pers.
Terugbetalende geboekte sportactiviteiten & gehuurd sportmateriaal, bij repatriëring of hospitalisatie 100%
In geval van blijvende invaliditeit of overlijden na ongeval in het buitenland Tot €12.500/ pers.
Dekking - bagage
In geval van schade & diefstal Tot €2.000/ pers.
Eerste noodzakelijke aankopen bij laattijdige aangifte van bagage Tot €400/ pers.
Waardevolle voorwerpen incl. GSM, laptop, sportmateriaal,… Tot €1.000/ pers.
Premie
€ 3/ pers. / dag Europa, Middelands zeegebied
€ 7/ pers. / dag Wereldwijd, excl. USA & Canada
€ 10,50/ pers. / dag Wereldwijd, incl. USA & Canada